ECM Netwerk

Energy controlAll Counts® Run Coaching is aangesloten bij ECM Netwerk. ECM Netwerk is een netwerk van kleine paramedische fitnesscentra door fysiotherapeuten en andere paramedici opgericht.
Alles binnen dit netwerk draait om kwaliteit in medische sportbegeleiding. Als een lichaam niet in orde is, dan kun je niet zomaar gaan bewegen; dan is goede begeleiding onontbeerlijk.

Goede begeleiding bestaat uit:

  1. Goede intake met aandacht voor alle gezondheidsparameters, zoals gewicht, bloeddruk, saturatie, hart- en longfunctie en gezondheidshistorie
  2. Conditiemeting met ademhalingsregistratie tijdens inspanning
  3. Goede begeleiding tijdens training, zoals monitoring van hart- en longfunctie en het vermogen tot herstel na de training

Alle leden meten en testen volgens dezelfde methoden en gebruiken dezelfde apparatuur en trainingsprogramma’s. Men is pas gekwalificeerd als de volgende cursussen zijn gevolgd: Alle leden meten en testen volgens dezelfde methoden en gebruiken dezelfde apparatuur en trainingsprogramma’s. Men is pas gekwalificeerd als de volgende cursussen zijn gevolgd:

• Inspanningsfysiologie basis en gevorderd;
• Gebruik van testapparatuur;
• Trainen bij vermoeidheid;
• Hartslagvariabiliteit / hartcoherentie.