Energy Control Methode

Testen met de Energy Control Methode bij sport en revalidatie.

Energy Control Methode_testen en begeleiden bij Sport en Revalidatie_2
Energiebeheersing (Energy in control)
De Energy Control Methode, ontwikkeld door Stans van der Poel, is een wetenschappelijk getoetst behandel- en trainingsmethode dat zich richt op 3 aan-dachtsgebieden:
1. Revalidatie van chronische vermoeidheid (Burn-out, ME, fybromyalgie, CVS)
2. Prestatieverbetering voor duursporters zowel op top als op recreatief niveau
3. Gewichtsreductie

Bovengenoemde aandachtsgebieden mogen dan wel zeer uiteenlopend lijken, in de behandelmethode van Energy Control verschillen ze weinig van elkaar. Overeenkomst is dat het gaat om een gevoelig evenwicht tussen ontspannen en inspannen.

De methode gaat er van uit dat ieder lichaam te trainen is, zolang de fysieke grenzen in acht worden genomen en de doelstellingen realistisch zijn. Na het vaststellen van doelstellingen en grenzen, stellen wij een trainingsschema op waarin nauwkeurig wordt aangegeven hoe lang en op welk inspanningsniveau er zal worden getraind.

Dat inspanningsniveau is begrensd door de in de meting verkregen hartslag-waarden. Tijdens de trainingen moet de cliënt deze waarden goed in de gaten houden met behulp van een hartslagmeterhorloge. In het algemeen adviseren wij drie trainingen per week en daarnaast voldoende rust en herstel van het lichaam. Het is vooral de gerichtheid van voldoende tijd voor herstel (ontspan-ning) die zorgt voor een goed resultaat. Sporters gaan vaak niet alleen beter presteren, maar vaak ook minder trainen. Cliënten met chronische vermoeidheid knappen vaak al aanzienlijk op tijdens de eerste periode van zes weken. Maar ook voor cliënten die komen met ernstig overgewicht zet de methode snel zoden aan de dijk.

Uiteraard is de Energy Control Methode geen wondermiddel. Deze methode is een aanpak via het lichaam en er is altijd een mentale factor, die in elk herstel-proces meespeelt. All Counts® Run Coaching zal proberen ook dit te ondersteu-nen. In een aantal gevallen zult u ook op andere vlakken ondersteuning nodig hebben om helemaal van de vermoeidheid af te komen of het gewenste li-chaamsgewicht te krijgen. Voor elke individuele cliënt zal gepoogd worden een haalbaar doel uit te stippelen.